Velkommen til Fastlegene Colosseum

Influensavaksine

Vi har nå fått sesongens influensavaksine. De som tilhører en risikogruppe vil få tilbud om vaksine.
Informasjon om risikogrupper finner her hos FHI.

Om du er i risikogruppe kan du bestille tid for å få satt vaksinen hos oss.
Her er link til «vaksinetimeboken» vår.
Skriv hvilken risikogruppe du tilhører når du booker tid.

For å unngå mange personer på venterommet ønsker vi at man ikke møter før det angitte tidspunkt.

Koronavirus

Vi holder åpent med visse forholdsregler:

Hvis du har luftveissymptomer (feber, hoste, vond hals eller hodepine) eller er i karantene, må du IKKE møte opp, men avtale video- eller telefonkonsultasjon.

Utsatt for smitte eller tilstedeværende symptomer?

Du finner informasjon om koronaviruset på: www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Du kan selv bestille testing for koronavirus:
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/.

Videokonsultasjon

Vi anbefaler så mange som mulig å benytte seg av muligheten for videokonsultasjon. Skriv «video» i kommentarfeltet når du bestiller over nett. Du vil motta en link pr SMS når det er g din tur. Smarttelefon, nettbrett og pc/mac kan benyttes.

NB! Undersøkelse ol. blir begrenset, men vi kan rekvirere prøver og mange undersøkelser elektronisk.

Pris: Du betaler samme egenandel for videokonsultasjon som for en fysisk konsultasjon.

Legesenteret er sentralt plassert i Colosseum Senter på Majorstuen og er lett tilgjengelig både med offentlig kommunikasjon og privat bil.

Dr. Øyvind Strand, Dr. Eir Marie Elsness Bergan, Dr. Anne Lill Eide og Dr. Frode Elsness har kontorfellesskap i lokalene.

Dr. Sandra Solberg jobber som vikarlege ved vårt kontor. Hun er roterende vikar for de faste legene og jobber fire (fem) dager i uken i 2021.

Dr. Per Askim jobber også som vikarlege ved vårt kontor. Han vil vikariere for dr. Øyvind Strand én dag i uken frem til februar 2022.

Bestille time

Bestilling av time på internett med mulighet for å velge dag og tid i din fastleges timebok kan gjøres etter innlogging til tjenestene under helsenorge.no:

https://tjenester.helsenorge.no/timeavtaler

Time på dagen

Det er også avsatt noen tidspunkter for akutte konsultasjoner i alle legenes timebøker, disse timene kan ikke bestilles gjennom internett.

For å få tildelt en slik konsultasjonstid må man ringe legekontoret samme dag for å melde behov. Det blir gjort prioriteringer avhengig av hastegrad.

Akutt sykdom

Oslo Legevakt
Tlf: 116117 (nasjonalt nummer til legevakt fra 1.9.15)
Storgaten 40 (døgnåpent hele året)

Livstruende tilstand: Ring 113

Konsultasjoner

Konsultasjoner foregår  etter timebestilling, i ordinær kontortid.  Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.

Priser

Vi er underlagt fastlegeordningen og egenandelene følger offentlig regulerte takster som reguleres hvert år.

Se link:

https://helsenorge.no/betaling-for-helsehjelp/betaling-hos-lege

Utdrag:

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt kr 160
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt
der legen er spesialist i allmennmedisin
kr 212

Frikort:

Dersom man har frikort betaler man kun for materiell i tilknytning til konsultasjonen. Se mer om frikortordningen:

https://helsenorge.no/betaling-for-helsehjelp/frikort-for-helsetjenester

Betaling

Vi bruker nå MediPay som betalingssystem. Etter konsultasjonen får du en SMS med betalingsinformasjon. Du kan da velge betalingsmetode: Vipps, kortbetaling eller faktura. Dersom du velger Vipps eller kortbetaling og betaler innen 48 timer etter konsultasjonen tilkommer det ikke fakturagebyr.

Dersom du venter med betaling kommer det en papirfaktura (med fakturagebyr) i posten.

Vaksinasjon mot Covid-19

Selve vaksinasjonen administreres av bydelene. Bydelene innkaller pasienter for vaksinasjon i prioritert rekkefølge basert på alder og etter hvert enkelte risikofaktorer (se under).

Eldre over 65 år blir automatisk prioritert for vaksinasjon uavhengig av risikofaktorer, og trenger ikke ta kontakt med oss.

Pasienter i alderen 18 - 64 år med følgende tilstander bes imidlertid ta snarlig kontakt med oss per mail (se under) for å bli prioritert for vaksinasjon:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • diabetes
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma dersom regelmessig bruk av inhalasjonssteroider eller kortisontabletter)
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • demens
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 

Send epost (ikke ring!) til post@fastlegenecolosseum.no med følgende informasjon:

 • Navn:
 • Fødselsdato:
 • Fastlege:
 • Sykdomstilstand:

Åpningstider

Alle hverdager:  8:15 til 15:30

Telefontid:

Alle hverdager:  9:00 til 11:30  og    12:30 til 14:30

 

Konsultasjoner foregår  etter timebestilling i ordinær kontortid. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.

Den enkelte lege kan avtale i enkelttilfeller å ha konsultasjoner etter ordinær åpningstid. Da må man ringe på dørklokken nede, da utgangsdøren stenges klokken 16:00.

Akutt sykdom

Oslo Legevakt
Tlf: 116117 (nasjonalt nummer til legevakt)
Storgaten 40 (døgnåpent hele året)

Livstruende tilstand: Ring 113

Om oss

Fastlegene Colosseum er et kontorfellesskap med fire fastlegepraksiser. Vi har laboratorium for blodprøvetakning og muligheter for å ta EKG, 24timers blodtrykksregistrering og lungefunksjonsundersøkelse (spirometri).

Legene

Lege Øyvind Strand er spesialist i allmennmedisin. Han har vært vikarlege ved Fastlegene Colosseum siden 2018, og er fastlege fra oktober 2021.

Lege Frode Elsness er spesialist i allmennmedisin. Han har hatt sin praksis ved Fastlegene Colosseum siden 2014.

Lege Anne Lill Eide har jobbet som allmennlege siden 1992. Hun har hatt sin praksis ved Fastlegene Colosseum siden 2014.

Lege Eir Marie Elsness Bergan er spesialist i allmennmedisin. Hun har jobbet ved Fastlegene Colosseum siden 2015.

Lege Sandra Solberg er lege og fungerer nå som roterende vikar flere dager i uken for de faste legene.

Lege Per Johan Askim er spesialist i allmennmedisin. Han har overdratt sin praksis til dr. Øyvind Strand, men vil fortsette som vikar én dag i uken.

Bytte lege – lenken fører til hjemmesiden som gir oversikt over tilgjengelige fastleger og mulighet for å bytte av fastlege. Dette kan gjøres inntil 2 ganger pr kalenderår dersom man ønsker.

Nyttige lenker

Legevakten – lenke til Oslo Kommunale Legevakt.

Helsenorge - oversikt over hvordan helsevesenet i Norge er organisert og hva som tilbys.

Fritt sykehusvalg . Informasjon og oversikt over behandlingssteder og behandlingsstatistikk og hvordan man fritt kan velge behandlingssted for planlagte behandlinger

Avtalespesialister - oversikt over privatpraktisertende spesialister, psykiatere og psykologer med som har avtale med helseregionen.

Frikortordningen Informasjon om økonomisk støtteordning for den offentlige helsetjeneste

Fysioterapeuter med avtale Oversikt over privatpraktisertende fysioterapeuter som har offentlig avtale med Oslo kommune.

Bytte fastlege .  Via internett kan man bytte fastlege 2 ganger i løpet av et kalenderår.

Frogner bydel - vår bydels hjemmesider med oversikt over lokale helsetjenester

NAV Helse - ansvarlig for sykepengeutbetalinger og alle trygdeordninger

Diakonhjemmet sykehus .  Det lokale sykehus som alle beboere i bydel Frogner (Vestre Aker og Ullern) sokner til.

Unilabs  privat røntgeninstitutt med offentlig støtte for de fleste undersøkelse (tilbyr timebestilling gjennom sine hjemmesider).

Vaksiner   Generell informasjon fra Folkehelseinstituttet. Fin oversikt, gir svar på de fleste spørsmål. Link til Mine vaksiner.

Felleskatalogen - oversikt over alle registrerte medikamenter som er reseptbelagt.

Giftinformasjon – søkebase for alt som kan være /er giftig. Helsedirektoratet er ansvarlig for sidene.

Mine resepter – tilgang til det sentrale reseptregister for å sjekke hva du har av aktive resepter.

Behandling av helseopplysningerTelefon

23 68 17 50
Telefontid hverdager
9:00-11:30 og 12:30-14:30
Faks: 23 68 17 51

Kun helsepersonell:
90 23 31 16


Adresse

Sørkedalsveien 10 D
2. etasje
0369 Oslo


Åpningstider

Hverdager 8:15-15:30


Kontakt oss via nettet

Gjelder timebestilling, reseptbestilling, e-konsultasjon og meldinger til legekontoret.

Helsenorge.no

ReseptbestillingNettsiden levert av