Velkommen til Fastlegene Colosseum

Sesongens influensavaksine er tilgjengelig fra torsdag 10.10-19
Pasienter som tilhører risikogruppene, kan kontakte legesekretær for å få satt vaksine hos oss. Pris inkl. vaksine er kr 220. Link til informasjon om hvem som bør vaksineres kan du finne her (fhi.no).

Legesenteret er sentralt plassert i Colosseum Senter på Majorstuen og er lett tilgjengelig både med offentlig kommunikasjon og privat bil.

Dr. Per Johan Askim, Dr. Eir Marie Elsness Bergan, Dr. Anne Lill Eide og Dr. Frode Elsness har kontorfellesskap i lokalene.

Dr. Øyvind Strand jobber som vikarlege ved vårt kontor. Han er roterende vikar for de faste legene og jobber fire (fem) dager i uken gjennom 2020.

Bestille time

Bestilling av time på internett med mulighet for å velge dag og tid i din fastleges timebok direkte.

Bestill time på nettet - online booking

Vi har også en SMS-løsning fra Helserespons (se også App fra Helserespons):

Send SMS til 2097.

Begynn meldingen med vårt kodeord: FLC

Deretter fødselsdato og navn: 100573 Ola Normann

Deretter ønskemål: Ønsker time om to uker.

Time på dagen

Det er også avsatt noen tidspunkter for akutte konsultasjoner i alle legenes timebøker , disse timene kan ikke bestilles gjennom internett eller SMS.

For å få tildelt en slik konsultasjonstid må man ringe legekontoret samme dag for å melde behov. Det blir gjort prioriteringer avhengig av hastegrad.

Akutt sykdom

Oslo Legevakt
Tlf: 116117 (nasjonalt nummer til legevakt fra 1.9.15)
Storgaten 40 (døgnåpent hele året)

Livstruende tilstand: Ring 113

Konsultasjoner

Konsultasjoner foregår  etter timebestilling, i ordinær kontortid.  Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.

Priser

Vi er underlagt fastlegeordningen og egenandelene følger offentlig regulerte takster som reguleres hvert år.

Se link:

https://helsenorge.no/betaling-for-helsehjelp/betaling-hos-lege

Utdrag:

Konsultasjon hos allmennlege/legevakt kr 155
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt
der legen er spesialist i allmennmedisin
kr 204

Frikort:

Dersom man har frikort betaler man kun for materiell i tilknytning til konsultasjonen. Se mer om frikortordningen:

https://helsenorge.no/betaling-for-helsehjelp/frikort-for-helsetjenester

Betaling

Vi har en betalingsautomat fra Melin Medical. Man kan betale med vanlig bankkort (Visa-kort), ikke med kredittkort.

Dersom man ikke betaler på konsultasjonsdagen får man tilsendt en faktura (og det tilkommer et fakturagebyr). Det er Melin Collectors som har fått faktureringsansvar for vårt kontor.

Åpningstider

Alle hverdager:  8:15 til 15:30

Telefontid:

Alle hverdager:  9:00 til 11:30  og    12:30 til 14:30

 

Konsultasjoner foregår  etter timebestilling i ordinær kontortid. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale.

Den enkelte lege kan avtale i enkelttilfeller å ha konsultasjoner etter ordinær åpningstid. Da må man ringe på dørklokken nede, da utgangsdøren stenges klokken 16:00.

Akutt sykdom

Oslo Legevakt
Tlf: 116117 (nasjonalt nummer til legevakt)
Storgaten 40 (døgnåpent hele året)

Livstruende tilstand: Ring 113

Om oss

Fastlegene Colosseum er et kontorfellesskap med fire fastlegepraksiser. Vi har laboratorium for blodprøvetakning og muligheter for å ta EKG, 24timers blodtrykksregistrering og lungefunksjonsundersøkelse (spirometri).

Legene:

Lege Per Johan Askim er spesialist i allmennmedisin. Han har vært allmennlege og fastlege på Majorstuen siden 1984.

Lege Frode Elsness er spesialist allmennmedisin, har hatt sin fastlegepraksis ved Klinikk for Alle på Majorstuen siden 2005.

Lege Anne Lill Eide har jobbet som allmennlege ved Klinikk for Alle Majorstuen siden 1992. Hun har en doktorgrad i nevrofysiologi fra Universitetet i Oslo.

Lege Eir Marie Elsness Bergan er spesialist i allmennmedisin. Hun har jobbet som fastlegevikar og helsestasjonslege i bydel Frogner siden 2009, og har tidligere jobbet på barneavdeling og indremedisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet Elverum.

Lege Øyvind Strand er roterende vikarlege for de faste legene fra oktober 2019 til og med desember 2020.

Bytte lege – lenken fører til hjemmesiden som gir oversikt over tilgjengelige fastleger og mulighet for å bytte av fastlege. Dette kan gjøres inntil 2 ganger pr kalenderår dersom man ønsker.

Nyttige lenker

Legevakten – lenke til Oslo Kommunale Legevakt.

Helsenorge- oversikt over hvordan helsevesenet i Norge er organisert og hva som tilbys.

Fritt sykehusvalg. Informasjon og oversikt over behandlingssteder og behandlingsstatistikk og hvordan man fritt kan velge behandlingssted for planlagte behandlinger

Avtalespesialister- oversikt over privatpraktisertende spesialister, psykiatere og psykologer med som har avtale med helseregionen.

Frikortordningen Informasjon om økonomisk støtteordning for den offentlige helsetjeneste

Fysioterapeuter med avtale Oversikt over privatpraktisertende fysioterapeuter som har offentlig avtale med Oslo kommune.

Bytte fastlege.  Via internett kan man bytte fastlege 2 ganger i løpet av et kalenderår.

Frogner bydel- vår bydels hjemmesider med oversikt over lokale helsetjenester

NAV Helse- ansvarlig for sykepengeutbetalinger og alle trygdeordninger

Diakonhjemmet sykehus.  Det lokale sykehus som alle beboere i bydel Frogner (Vestre Aker og Ullern) sokner til.

Unilabs  privat røntgeninstitutt med offentlig støtte for de fleste undersøkelse (tilbyr timebestilling gjennom sine hjemmesider).

Vaksiner  Generell informasjon fra Folkehelseinstituttet. Fin oversikt, gir svar på de fleste spørsmål. Link til Mine vaksiner.

Felleskatalogen- oversikt over alle registrerte medikamenter som er reseptbelagt.

Giftinformasjon – søkebase for alt som kan være /er giftig. Helsedirektoratet er ansvarlig for sidene.

Mine resepter – tilgang til det sentrale reseptregister for å sjekke hva du har av aktive resepter.

Behandling av helseopplysningerTelefon

23 68 17 50
Telefontid hverdager
9:00-11:30 og 12:30-14:30
Faks: 23 68 17 51

Kun helsepersonell:
90 23 31 16


Adresse

Sørkedalsveien 10 D
2. etasje
0369 Oslo


Åpningstider

Hverdager 8:15-15:30


Kontakt oss via nettet

Bestill time på nettet
Bestill resept på nett
Andre henvendelser


Nettsiden levert av